โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา   ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน