โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรม ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

โรงเรียนวัดบางปลา ร่วมกับคณะคุณครู อบรม
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,14:13   อ่าน 53 ครั้ง