โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ปี 63
โรงเรียนวัดบางปลา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดย มีนายรัตนชัย  เอี่ยมพิทักษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลา ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,14:55   อ่าน 71 ครั้ง