โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมทั้งแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมทั้งแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,11:18   อ่าน 89 ครั้ง