โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์
สำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับระดับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 245 ครั้ง