โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผอ รัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร มาทดสอบอ่าน
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งแปลงผัก ป.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
กิจกรรม “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนเครือข่าย
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
สำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63