โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
คณะผู้บริหาร
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่